Relaties

Welke typen hebben een goede verstandhouding? Hoe zit het met de relatie tussen twee personen?

Eerste persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tweede persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Een (echt)paar van de Romanticus en de Loyalist

De partners van dit (echt)paar vinden hun eigen karakteristieken vaak in de ander terug. Romantici kunnen bijvoorbeeld net zo angstig zijn als Zessen, en Loyalisten kunnen net als Vieren een alomvattend lijden ervaren. Deze gemeenschappelijke ervaringen versterken de relatie eerder dan ze verdeeldheid zaaien. Omdat ze beiden weten wat smart betekent kunnen ze ook fascinerende emotionele overwinningen delen. Beiden kennen de diepere betekenis van vrijwillig lijden. De Vier en de Zes zullen elkaar beschermen op een zorgzame manier. Vieren voelen zich aangetrokken tot mensen met emotionele diepte, en Zessen zijn trouw aan mensen die in de positie van de underdog zitten.

Toelichting

Helen Palmer heeft in haar “Handboek Enneagram” helder de probleemgebieden beschreven die in relaties kunnen voorkomen tussen bepaalde typen. Op deze pagina is hiervan een beknopte weergave te lezen.

De informatie over de onderlinge relaties van de negen enneagramtypen is tot stand gekomen op basis van panelinterviews. Typen categoriseren aan de hand van criteria als ‘passen goed bij elkaar’ of ‘passen niet goed bij elkaar’ is niet mogelijk. Elk type dat is uitgegroeid tot een persoon die psychisch volwassen is, is in feite ‘de meest geschikte kandidaat’ voor een intieme relatie. De interactiepatronen die in de relaties beschreven worden, hebben niets te maken met de ‘chemie’ die uiteindelijk het succes bepaalt of de wederzijdse aantrekkingskracht. Het geeft echter wel zeer nauwkeurig de probleemgebieden aan die onvermijdelijk in elke relatie voorkomen. Om goed met elkaar om te kunnen gaan is het zinvol als beide typen tegelijkertijd werken aan hun eigen aandeel van een gemeenschappelijk probleem. Drieen kunnen bijvoorbeeld een verandering in gang zetten door minder werkzaamheden te plannen. Op hetzelfde moment kan hun partner leren het feit te accepteren dat het hart van de Drie in zijn of haar werk ligt.

Bron: Handboek Enneagram, Helen Palmer