Veel gestelde vragen (FAQ’s)

Waar komt het enneagram eigenlijk vandaan?

De inhoudelijke informatie van het enneagram is gebaseerd op de zeven hoofdzonden van het christendom (woede, trots, nijd, hebzucht, onmatigheid, wellust en luiheid). Binnen het enneagram worden de hoofdzonden ook wel de ‘passies’ genoemd. De passie is de centrale emotie van het desbetreffende type, van waaruit hij automatisch reageert. Dit is de drijfveer van het type.

De oorsprong van het enneagramsymbool is zeer oud. Het is niet bekend wie dit heeft ontwikkeld. Oscar Ichazo (geboren in 1931) is een spirituele leraar en oprichter van het Arica Institute in New York (1971). Hij plaatste informatie uit de kabbala (hoofdzonden) in het enneagram. Hij heeft de twee ontbrekende passies, bedrog (type Drie) en angst (type Zes) toegevoegd waardoor de nu bekende negen typeringen zijn ontstaan. De Chileense psychiater Claudio Naranjo volgde in 1970 de eerste Aricatraining bij Ichazo en plaatste het enneagram in de context van westerse psychologische opvattingen.

Volgens mij zijn er toch meer dan 9 verschillende soorten mensen?

Dat klopt. Er zijn heel veel verschillende soorten mensen. Toch blijkt dat de meeste mensen zich herkennen in een van de 9 typen. Het lijkt op het eerste gezicht een enorme simplificering, maar dat is het toch niet. Mensen hebben alle aspecten van elk type in zich. Ieder heeft echter één dominante drijfveer van waaruit hij handelt. Ook is het niet bedoeld om mensen ‘in hokjes te duwen’. Door de eeuwen heen is het enneagram gebruikt voor de spirituele ontwikkeling van mensen, zodat mensen zichzelf leerden kennen. Als je je verdiept in het enneagram en je hebt jezelf herkent in een bepaald type, ontdek je de waarde ervan. Omdat het niet altijd makkelijk is om jezelf te herkennen (blinde vlekken), kan het gevolg zijn dat mensen de waarde van het enneagram niet helemaal doorvoelen omdat de kern niet geraakt wordt.

Type 2 en 9 lijken erg op elkaar, hoe merk ik het verschil?

Type 2 is in zijn/haar energie gericht op de ander, beweegt zich actief naar de ander toe. Type 9 doet dat niet, is meer aanwezig en is afwachtend op wat komt.
Alle typen kunnen op elkaar lijken, om die reden hebben wij een boek geschreven om de verschillende typen beter te kunnen onderscheiden: Handboek enneagramtype-interview.

Ik ben een type 4 en wil graag onderzoeken hoe het komt dat relaties steeds stuk lopen. Hoe komt dat?

Als type Vier zijnde is het moeizaam te accepteren dat onvoorwaardelijk van je gehouden wordt. Daarom heeft type Vier de neiging om datgene wat dichtbij komt ook weer af te stoten. Bijvoorbeeld als de ander werkelijk om je geeft en de relatie werkelijkheid dreigt te worden de ander dan bij voorbaat al af te stoten in plaats van te ervaren, ontvangen en het “gewone” van de relatie te waarderen.

Ik ben een type 6 en voel me meestal in gezelschap onwennig, ik weet niet goed hoe ik me moet gedragen. Heeft dit met type 6 te maken of kun je zeggen dat dit voor meerdere mensen geldt?

Dit geldt voor meerdere mensen. Het is ook typisch 6. Angst speelt door alles heen en met name in het contact met de ander. Doe ik het wel goed? Mag de ander mij wel? Dat zorgt voor onzekerheid en en niet weten hoe je te gedragen.

Waar kan ik het enneagram leren?

Je kan het enneagram het beste leren bij ervaren enneagram opleiders. Elly Voorend en Piet van Haaster van Corael Opleidingen hebben meer dan 25 jaar ervaring met het enneagram en hierover diverse boeken en artikelen gepubliceerd.