Type 6: Loyalist

“Mensen zijn bedreigend, ik wantrouw autoriteiten”

“Ik ben een twijfelaar. Ik twijfel aan mezelf en aan anderen. Doe ik het wel goed? Vinden ze me aardig en capabel? Dat maakt dat ik me vaak onzeker voel. De andere kant is dat ik vaak een goede inschatting kan maken van problemen die zich kunnen voordoen. Met deze gave heb ik grote of kleine rampen afgewenteld”.

Kenmerken

Kwaliteiten:
Alert, loyaal, verantwoordelijk, betrouwbaar.

Valkuilen:
Achterdochtig/sceptisch, denken in doemscenario’s, zichzelf klein maken.

Groeipad:
Vertrouwen in zichzelf en de wereld, moed tonen, verantwoordelijkheid nemen.

Heb je gevonden wat je zocht? Ja Nee Hartelijk dank voor de feedback
Kun je ons vertellen wat je verwachtte?