Type 4: Romanticus

“Er ontbreekt iets wezenlijks aan mij, anderen hebben het wel.”

“Ik ben een gevoelig mens. Mijn eigen en andermans gevoelens ervaar ik zeer intens. Soms heb ik moeite met grote stemmingswisselingen. Ik voel me aangetrokken tot wat anderen hebben en ik niet. Dat gevoel van gemis maakt dat ik me vaak eenzaam voel of een buitenstaander.”

Kenmerken

Kwaliteiten:
Fijngevoelig, meelevend, introspectief, creatief.

Valkuilen:
Afgunstig, dramatiseren, focus op wat mist en niet op wat er wél is.

Groeipad:
Datgene waarderen wat is, gelijkmoedigheid, in balans leven in het hier en nu.

Heb je gevonden wat je zocht? Ja Nee Hartelijk dank voor de feedback
Kun je ons vertellen wat je verwachtte?