Type 8: Leider

“De wereld is onrechtvaardig. De machtigen hebben het voor het zeggen.”

“Ik wil graag actief, krachtig en rechtvaardig zijn. Ik deins er niet voor terug om onrecht aan te pakken. Ik herken me in een ‘alles of niets’-mentaliteit. Mensen schrikken soms terug voor mijn energie en directe manier van communiceren. Vaak heb ik het gevoel dat ik er alleen voor sta.”

Kenmerken

Kwaliteiten:
Onafhankelijk, actiegericht, direct, ruimhartig.

Valkuilen:
Provocatie, verbergen eigen kwetsbaarheid, eigen waarheid creëren.

Groeipad:
Kwetsbaar durven zijn, controle van omgeving loslaten.

Heb je gevonden wat je zocht? Ja Nee Hartelijk dank voor de feedback
Kun je ons vertellen wat je verwachtte?