Relaties

Welke typen hebben een goede verstandhouding? Hoe zit het met de relatie tussen twee personen?

Eerste persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tweede persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Een (echt)paar van de Loyalist en de Vredestichter

Karakteristiek voor het (echt)paar van de Zes en de Negen is dat de Vredestichter de rol van trooster heeft en dat de angst van dit (echt)paar wordt gedragen en uitgesproken door de Zes. Voor Vredestichters, die ook moeite hebben met het kiezen van een richting, is de twijfel van Zessen heel herkenbaar. Beide partners komen moeilijk in actie. Negens gaan op in het gezichtspunt van hun partner, en Zessen zijn buitengewoon loyale supporters. De negatieve kant van dit gedrag is dat het een gebrek aan initiatief tot gevolg heeft.

Toelichting

Helen Palmer heeft in haar “Handboek Enneagram” helder de probleemgebieden beschreven die in relaties kunnen voorkomen tussen bepaalde typen. Op deze pagina is hiervan een beknopte weergave te lezen.

De informatie over de onderlinge relaties van de negen enneagramtypen is tot stand gekomen op basis van panelinterviews. Typen categoriseren aan de hand van criteria als ‘passen goed bij elkaar’ of ‘passen niet goed bij elkaar’ is niet mogelijk. Elk type dat is uitgegroeid tot een persoon die psychisch volwassen is, is in feite ‘de meest geschikte kandidaat’ voor een intieme relatie. De interactiepatronen die in de relaties beschreven worden, hebben niets te maken met de ‘chemie’ die uiteindelijk het succes bepaalt of de wederzijdse aantrekkingskracht. Het geeft echter wel zeer nauwkeurig de probleemgebieden aan die onvermijdelijk in elke relatie voorkomen. Om goed met elkaar om te kunnen gaan is het zinvol als beide typen tegelijkertijd werken aan hun eigen aandeel van een gemeenschappelijk probleem. Drieen kunnen bijvoorbeeld een verandering in gang zetten door minder werkzaamheden te plannen. Op hetzelfde moment kan hun partner leren het feit te accepteren dat het hart van de Drie in zijn of haar werk ligt.

Bron: Handboek Enneagram, Helen Palmer

Laat wat je gegeven is tot bloei komen en zich op steeds grotere diepten ontvouwen

- Sogyal Rinpoche