Relaties

Welke typen hebben een goede verstandhouding? Hoe zit het met de relatie tussen twee personen?

Eerste persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tweede persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Een (echt)paar van twee Romantici

Hoewel Romantici het prettig vinden in elkaars gezelschap te verkeren en vaak hartsvrienden worden, zie je maar zelden twee Vieren die een (echt)paar vormen. Twee Vieren delen de voorkeur voor de intensiteit die opgeroepen wordt door hun gevoel voor schoonheid, door tederheid en door hun even krachtige depressieve stemmingen. Voor Vieren is een goede relatie doortrokken van het volledig spectrum van gevoelens. De keerzijde van het emotioneel in anderen opgaan is het ervaren van scheiding en pijn. Twee Vieren kunnen het zoeken naar een bevredigende relatie bijzonder belangrijk maken. Een echte relatie moet een artistieke prestatie zijn. “Waarom nemen andere (echt)paren met minder genoegen?”

Toelichting

Helen Palmer heeft in haar “Handboek Enneagram” helder de probleemgebieden beschreven die in relaties kunnen voorkomen tussen bepaalde typen. Op deze pagina is hiervan een beknopte weergave te lezen.

De informatie over de onderlinge relaties van de negen enneagramtypen is tot stand gekomen op basis van panelinterviews. Typen categoriseren aan de hand van criteria als ‘passen goed bij elkaar’ of ‘passen niet goed bij elkaar’ is niet mogelijk. Elk type dat is uitgegroeid tot een persoon die psychisch volwassen is, is in feite ‘de meest geschikte kandidaat’ voor een intieme relatie. De interactiepatronen die in de relaties beschreven worden, hebben niets te maken met de ‘chemie’ die uiteindelijk het succes bepaalt of de wederzijdse aantrekkingskracht. Het geeft echter wel zeer nauwkeurig de probleemgebieden aan die onvermijdelijk in elke relatie voorkomen. Om goed met elkaar om te kunnen gaan is het zinvol als beide typen tegelijkertijd werken aan hun eigen aandeel van een gemeenschappelijk probleem. Drieen kunnen bijvoorbeeld een verandering in gang zetten door minder werkzaamheden te plannen. Op hetzelfde moment kan hun partner leren het feit te accepteren dat het hart van de Drie in zijn of haar werk ligt.

Bron: Handboek Enneagram, Helen Palmer

Laat wat je gegeven is tot bloei komen en zich op steeds grotere diepten ontvouwen

- Sogyal Rinpoche