Relaties

Welke typen hebben een goede verstandhouding? Hoe zit het met de relatie tussen twee personen?

Eerste persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tweede persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Een (echt)paar van de Onderzoeker en de Loyalist

De relatie van de Vijf en de Zes kenmerkt zich door rustig samenzijn. De afstandelijke houding van de Onderzoeker maakt dat zelfs een Zes die fobisch is de actieve rol in deze relatie zal aannemen. Loyalisten vinden het vaak prettig als ze de gelegenheid krijgen om genegenheid te tonen en de leiding te nemen. Vanuit een actieve rol kunnen Zessen hun preoccupatie met kracht en schoonheid bevredigen, terwijl Vijven zich bevrijd voelen van de last die het leiderschap met zich meebrengt. Zolang de Zes zich geaccepteerd voelt, bloeit de relatie. Als de Onderzoeker echter terugtreedt door geen seks meer te willen of informatie achter te houden, slaat de paranoia bij de Zes toe.

Toelichting

Helen Palmer heeft in haar “Handboek Enneagram” helder de probleemgebieden beschreven die in relaties kunnen voorkomen tussen bepaalde typen. Op deze pagina is hiervan een beknopte weergave te lezen.

De informatie over de onderlinge relaties van de negen enneagramtypen is tot stand gekomen op basis van panelinterviews. Typen categoriseren aan de hand van criteria als ‘passen goed bij elkaar’ of ‘passen niet goed bij elkaar’ is niet mogelijk. Elk type dat is uitgegroeid tot een persoon die psychisch volwassen is, is in feite ‘de meest geschikte kandidaat’ voor een intieme relatie. De interactiepatronen die in de relaties beschreven worden, hebben niets te maken met de ‘chemie’ die uiteindelijk het succes bepaalt of de wederzijdse aantrekkingskracht. Het geeft echter wel zeer nauwkeurig de probleemgebieden aan die onvermijdelijk in elke relatie voorkomen. Om goed met elkaar om te kunnen gaan is het zinvol als beide typen tegelijkertijd werken aan hun eigen aandeel van een gemeenschappelijk probleem. Drieen kunnen bijvoorbeeld een verandering in gang zetten door minder werkzaamheden te plannen. Op hetzelfde moment kan hun partner leren het feit te accepteren dat het hart van de Drie in zijn of haar werk ligt.

Bron: Handboek Enneagram, Helen Palmer