Relaties

Welke typen hebben een goede verstandhouding? Hoe zit het met de relatie tussen twee personen?

Eerste persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tweede persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Een (echt)paar van de Romanticus en de Vredestichter

In de relatie van de Vier en de Negen speelt emotionele verbinding een hoofdrol. Vieren verlangen er voortdurend naar ‘door een geliefde wakker gekust te worden’, en Negens zoeken vitaliteit en een levensdoel bij hun partner. In goede tijden kunnen deze partners gepassioneerd van elkaar houden zonder verwachting of verwijt. In slechte tijden verlangen ze echter het onmogelijke van elkaar. De Romantici hunkeren naar een voortdurende emotionele bevrediging, en de Vredestichters willen een leven aangereikt krijgen.
Het geduld van de Negen is een tegengif voor de angst van Vieren in de steek gelaten te worden en voor hun geringe gevoel van eigenwaarde.

Toelichting

Helen Palmer heeft in haar “Handboek Enneagram” helder de probleemgebieden beschreven die in relaties kunnen voorkomen tussen bepaalde typen. Op deze pagina is hiervan een beknopte weergave te lezen.

De informatie over de onderlinge relaties van de negen enneagramtypen is tot stand gekomen op basis van panelinterviews. Typen categoriseren aan de hand van criteria als ‘passen goed bij elkaar’ of ‘passen niet goed bij elkaar’ is niet mogelijk. Elk type dat is uitgegroeid tot een persoon die psychisch volwassen is, is in feite ‘de meest geschikte kandidaat’ voor een intieme relatie. De interactiepatronen die in de relaties beschreven worden, hebben niets te maken met de ‘chemie’ die uiteindelijk het succes bepaalt of de wederzijdse aantrekkingskracht. Het geeft echter wel zeer nauwkeurig de probleemgebieden aan die onvermijdelijk in elke relatie voorkomen. Om goed met elkaar om te kunnen gaan is het zinvol als beide typen tegelijkertijd werken aan hun eigen aandeel van een gemeenschappelijk probleem. Drieen kunnen bijvoorbeeld een verandering in gang zetten door minder werkzaamheden te plannen. Op hetzelfde moment kan hun partner leren het feit te accepteren dat het hart van de Drie in zijn of haar werk ligt.

Bron: Handboek Enneagram, Helen Palmer