Relaties

Welke typen hebben een goede verstandhouding? Hoe zit het met de relatie tussen twee personen?

Eerste persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tweede persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Een (echt)paar van de Romanticus en de Leider

Dit (echt)paar leeft zeer intensief Ze maken ruzie, vluchten, raken gefascineerd en hebben flair. De Vier en de Acht zijn enigszins onder de indruk van elkaar. In vergelijking met de elegante en sociaal gevoelige Romantici voelen Achten zich grof en ongevoelig. Op hun beurt worden Vieren gefascineerd door de sociale schaamteloosheid van de Leider. Als de dramatische stemmingen van de Romanticus samenvallen met de levenslust van de Acht, kan dit (echt)paar ‘op de rand van de afgrond balanceren’. Omdat intensiteit op vele manieren bereikt kan worden hebben de Vier en de Acht een relatie waarin seks, drugs en rock-‘n-roll letterlijk of figuurlijk een rol spelen.

Toelichting

Helen Palmer heeft in haar “Handboek Enneagram” helder de probleemgebieden beschreven die in relaties kunnen voorkomen tussen bepaalde typen. Op deze pagina is hiervan een beknopte weergave te lezen.

De informatie over de onderlinge relaties van de negen enneagramtypen is tot stand gekomen op basis van panelinterviews. Typen categoriseren aan de hand van criteria als ‘passen goed bij elkaar’ of ‘passen niet goed bij elkaar’ is niet mogelijk. Elk type dat is uitgegroeid tot een persoon die psychisch volwassen is, is in feite ‘de meest geschikte kandidaat’ voor een intieme relatie. De interactiepatronen die in de relaties beschreven worden, hebben niets te maken met de ‘chemie’ die uiteindelijk het succes bepaalt of de wederzijdse aantrekkingskracht. Het geeft echter wel zeer nauwkeurig de probleemgebieden aan die onvermijdelijk in elke relatie voorkomen. Om goed met elkaar om te kunnen gaan is het zinvol als beide typen tegelijkertijd werken aan hun eigen aandeel van een gemeenschappelijk probleem. Drieen kunnen bijvoorbeeld een verandering in gang zetten door minder werkzaamheden te plannen. Op hetzelfde moment kan hun partner leren het feit te accepteren dat het hart van de Drie in zijn of haar werk ligt.

Bron: Handboek Enneagram, Helen Palmer

Sta je tot je 40ste te duwen tegen de deur van het leven, blijkt hij naar binnen open te gaan.

- André Lamerus