Relaties

Welke typen hebben een goede verstandhouding? Hoe zit het met de relatie tussen twee personen?

Eerste persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tweede persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Een (echt)paar van twee Helpers

Een (echt)paar van twee Tweeën komen we niet vaak tegen. Helpers zoeken een partner die hulp nodig heeft, en in een (echt) paar van twee Helpers is er geen ontvanger. Beide partners zullen zich in verlegenheid gebracht voelen als hij of zij in het centrum van de aandacht staat. Als de ene Twee de andere Twee met succes helpt bij het ontwikkelen van zijn of haar kwaliteiten, ervaart de ‘helpende’ Twee dit zelf ook als een behaald succes. Maar twee Tweeën hebben een startprobleem. Ieder van hen denkt: “Ik word gedwongen als eerste te gaan.” Als ze zich afhankelijk van de ander getoond hebben, roept dat kwaadheid op. Er kan een impasse in deze relatie ontstaan

Toelichting

Helen Palmer heeft in haar “Handboek Enneagram” helder de probleemgebieden beschreven die in relaties kunnen voorkomen tussen bepaalde typen. Op deze pagina is hiervan een beknopte weergave te lezen.

De informatie over de onderlinge relaties van de negen enneagramtypen is tot stand gekomen op basis van panelinterviews. Typen categoriseren aan de hand van criteria als ‘passen goed bij elkaar’ of ‘passen niet goed bij elkaar’ is niet mogelijk. Elk type dat is uitgegroeid tot een persoon die psychisch volwassen is, is in feite ‘de meest geschikte kandidaat’ voor een intieme relatie. De interactiepatronen die in de relaties beschreven worden, hebben niets te maken met de ‘chemie’ die uiteindelijk het succes bepaalt of de wederzijdse aantrekkingskracht. Het geeft echter wel zeer nauwkeurig de probleemgebieden aan die onvermijdelijk in elke relatie voorkomen. Om goed met elkaar om te kunnen gaan is het zinvol als beide typen tegelijkertijd werken aan hun eigen aandeel van een gemeenschappelijk probleem. Drieen kunnen bijvoorbeeld een verandering in gang zetten door minder werkzaamheden te plannen. Op hetzelfde moment kan hun partner leren het feit te accepteren dat het hart van de Drie in zijn of haar werk ligt.

Bron: Handboek Enneagram, Helen Palmer