Relaties

Welke typen hebben een goede verstandhouding? Hoe zit het met de relatie tussen twee personen?

Eerste persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tweede persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Een (echt)paar van de Helper en de Onderzoeker

Deze typen voelen zich tot elkaar aangetrokken omdat ze elkaars tegenpolen zijn. Van alle enneagramtypen is de Vijf het meest in zichzelf teruggetrokken en de Twee het meest op anderen gericht. De emotionele afstandelijkheid van Vijven is tegengesteld aan het grote gevoelsleven dat zo karakteristiek is voor Helpers. Voor Tweeën is de kalmte die Vijven uitstralen en het feit dat ze zo sterk op zichzelf gericht zijn, aantrekkelijk.
Met hun kalmte en naar binnen gericht zijn komen Vijven rustgevend en standvastig over. Helpers, die hun identiteit aan anderen ontlenen en zich daarom aanpassen, hebben bij Vijven het idee dat er ‘iemand thuis is’ die dingen voor zichzelf overweegt en beslist. De relatie kan leiden tot evenwicht waarin ieder de integriteit van zijn of haar visie op de wereld toont óf het draait uit op een felle strijd waarin Tweeën vechten voor emotioneel contact en Vijven zich terugtrekken.

Toelichting

Helen Palmer heeft in haar “Handboek Enneagram” helder de probleemgebieden beschreven die in relaties kunnen voorkomen tussen bepaalde typen. Op deze pagina is hiervan een beknopte weergave te lezen.

De informatie over de onderlinge relaties van de negen enneagramtypen is tot stand gekomen op basis van panelinterviews. Typen categoriseren aan de hand van criteria als ‘passen goed bij elkaar’ of ‘passen niet goed bij elkaar’ is niet mogelijk. Elk type dat is uitgegroeid tot een persoon die psychisch volwassen is, is in feite ‘de meest geschikte kandidaat’ voor een intieme relatie. De interactiepatronen die in de relaties beschreven worden, hebben niets te maken met de ‘chemie’ die uiteindelijk het succes bepaalt of de wederzijdse aantrekkingskracht. Het geeft echter wel zeer nauwkeurig de probleemgebieden aan die onvermijdelijk in elke relatie voorkomen. Om goed met elkaar om te kunnen gaan is het zinvol als beide typen tegelijkertijd werken aan hun eigen aandeel van een gemeenschappelijk probleem. Drieen kunnen bijvoorbeeld een verandering in gang zetten door minder werkzaamheden te plannen. Op hetzelfde moment kan hun partner leren het feit te accepteren dat het hart van de Drie in zijn of haar werk ligt.

Bron: Handboek Enneagram, Helen Palmer