Relaties

Welke typen hebben een goede verstandhouding? Hoe zit het met de relatie tussen twee personen?

Eerste persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tweede persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Een (echt)paar van de Onderzoeker en de Leider

Ondanks hun duidelijke verschillen is dit een (echt)paar dat we vaak tegenkomen, en ze hebben een innerlijke verwantschap. In deze relatie kan de Onderzoeker emotionele energie ervaren, en hoewel Vijven elke strijd verafschuwen, zijn ze het er gewoonlijk over eens dat de lessen van hun partner van het type Acht in hun voordeel uitwerken. Omdat woede Vijven dwingt op het moment zelf bij hun gevoelens stil te staan, zal ruzie hen verlevendigen. Als ze zich opgewonden voelen kunnen Vijven niet meer afstandelijk zijn, en als ze zich veilig voelen in hun relatie zullen ze spontaan reageren. De Acht introduceert de Vijf in het emotionele leven, en de Vijf leert de Acht geduld te hebben.

Toelichting

Helen Palmer heeft in haar “Handboek Enneagram” helder de probleemgebieden beschreven die in relaties kunnen voorkomen tussen bepaalde typen. Op deze pagina is hiervan een beknopte weergave te lezen.

De informatie over de onderlinge relaties van de negen enneagramtypen is tot stand gekomen op basis van panelinterviews. Typen categoriseren aan de hand van criteria als ‘passen goed bij elkaar’ of ‘passen niet goed bij elkaar’ is niet mogelijk. Elk type dat is uitgegroeid tot een persoon die psychisch volwassen is, is in feite ‘de meest geschikte kandidaat’ voor een intieme relatie. De interactiepatronen die in de relaties beschreven worden, hebben niets te maken met de ‘chemie’ die uiteindelijk het succes bepaalt of de wederzijdse aantrekkingskracht. Het geeft echter wel zeer nauwkeurig de probleemgebieden aan die onvermijdelijk in elke relatie voorkomen. Om goed met elkaar om te kunnen gaan is het zinvol als beide typen tegelijkertijd werken aan hun eigen aandeel van een gemeenschappelijk probleem. Drieen kunnen bijvoorbeeld een verandering in gang zetten door minder werkzaamheden te plannen. Op hetzelfde moment kan hun partner leren het feit te accepteren dat het hart van de Drie in zijn of haar werk ligt.

Bron: Handboek Enneagram, Helen Palmer