Relaties

Welke typen hebben een goede verstandhouding? Hoe zit het met de relatie tussen twee personen?

Eerste persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tweede persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Een (echt)paar van de Leider en de Vredestichter

Wat gebeurt er als een onweerstaanbare kracht een onbeweegbaar object tegenkomt? Als grote krachten elkaar ontmoeten zal er van beide kanten water bij de wijn moeten worden gedaan. Achten gebruiken hun energie om hun omgeving te bedwingen, en Negens houden hun energie in bedwang. Deze relatie verenigt de energieën van aandrift en traagheid, die elkaar uitschakelen of een goed mengsel voortbrengen. In de natuur kan de onweerstaanbare kracht van een storm de onbeweeglijke structuur van een berg nauwelijks beÏnvloeden. Bergen op hun beurt brengen geen beweging op gang en kunnen alleen reageren op wat het weer hun brengt. Een relatie is op een dergelijke manier afhankelijk van zowel opwinding als acceptatie.

Toelichting

Helen Palmer heeft in haar “Handboek Enneagram” helder de probleemgebieden beschreven die in relaties kunnen voorkomen tussen bepaalde typen. Op deze pagina is hiervan een beknopte weergave te lezen.

De informatie over de onderlinge relaties van de negen enneagramtypen is tot stand gekomen op basis van panelinterviews. Typen categoriseren aan de hand van criteria als ‘passen goed bij elkaar’ of ‘passen niet goed bij elkaar’ is niet mogelijk. Elk type dat is uitgegroeid tot een persoon die psychisch volwassen is, is in feite ‘de meest geschikte kandidaat’ voor een intieme relatie. De interactiepatronen die in de relaties beschreven worden, hebben niets te maken met de ‘chemie’ die uiteindelijk het succes bepaalt of de wederzijdse aantrekkingskracht. Het geeft echter wel zeer nauwkeurig de probleemgebieden aan die onvermijdelijk in elke relatie voorkomen. Om goed met elkaar om te kunnen gaan is het zinvol als beide typen tegelijkertijd werken aan hun eigen aandeel van een gemeenschappelijk probleem. Drieen kunnen bijvoorbeeld een verandering in gang zetten door minder werkzaamheden te plannen. Op hetzelfde moment kan hun partner leren het feit te accepteren dat het hart van de Drie in zijn of haar werk ligt.

Bron: Handboek Enneagram, Helen Palmer