Relaties

Welke typen hebben een goede verstandhouding? Hoe zit het met de relatie tussen twee personen?

Eerste persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tweede persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Een (echt)paar van de Onderzoeker en de Enthousiasteling

Enthousiastelingen houden van ervaringen. Vijven houden ervan veel tijd voor zichzelf te hebben. Zevens ontdekken wat er allemaal te doen is en Vijven genieten hier op de achtergrond van mee. Beide typen willen niet dat van hen geëist wordt veel tijd samen door te brengen. De Vijf en de Zeven hebben een verbindingslijn in het diagram en dit duidt op wederzijds begrip. Vijven bewonderen het gemak waarmee Zevens zich sociaal bewegen, en Zevens vinden rust in de standvastige houding van de introverte Vijf Zolang ze met elkaar in gesprek blijven, zal geen van beiden de activiteiten van de ander verstoren.

Toelichting

Helen Palmer heeft in haar “Handboek Enneagram” helder de probleemgebieden beschreven die in relaties kunnen voorkomen tussen bepaalde typen. Op deze pagina is hiervan een beknopte weergave te lezen.

De informatie over de onderlinge relaties van de negen enneagramtypen is tot stand gekomen op basis van panelinterviews. Typen categoriseren aan de hand van criteria als ‘passen goed bij elkaar’ of ‘passen niet goed bij elkaar’ is niet mogelijk. Elk type dat is uitgegroeid tot een persoon die psychisch volwassen is, is in feite ‘de meest geschikte kandidaat’ voor een intieme relatie. De interactiepatronen die in de relaties beschreven worden, hebben niets te maken met de ‘chemie’ die uiteindelijk het succes bepaalt of de wederzijdse aantrekkingskracht. Het geeft echter wel zeer nauwkeurig de probleemgebieden aan die onvermijdelijk in elke relatie voorkomen. Om goed met elkaar om te kunnen gaan is het zinvol als beide typen tegelijkertijd werken aan hun eigen aandeel van een gemeenschappelijk probleem. Drieen kunnen bijvoorbeeld een verandering in gang zetten door minder werkzaamheden te plannen. Op hetzelfde moment kan hun partner leren het feit te accepteren dat het hart van de Drie in zijn of haar werk ligt.

Bron: Handboek Enneagram, Helen Palmer

Met onze gedachten scheppen wij de wereld, zonder onze gedachten ervaren wij de wereld

- Boeddha