Relaties

Welke typen hebben een goede verstandhouding? Hoe zit het met de relatie tussen twee personen?

Eerste persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tweede persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Een (echt)paar van de Hervormer en de Helper

Deze typen voelen zich tot elkaar aangetrokken vanwege hun onderlinge verschillen. Enen houden zich met praktische zaken bezig, en Tweeën richten zich op gevoelens en manieren van doen. Hervormers voelen zich gevleid door de aandacht die ze van de emotioneel flamboyante Helpers krijgen. Bij dit (echt)paar neemt de Twee het sociale aspect van de relatie voor zijn of haar rekening. Of het nu mannen of vrouwen zijn, Tweeën nemen het initiatief tot contacten. Ze doorbreken de kritische en sociaal angstige houding van de Hervormer. Enen kunnen zich begraven in hun werk en Tweeën kunnen radeloos worden van het gebrek aan contact met de Een. Tweeën kunnen het moeten van de Een als drukkend ervaren. “Waar sta ik, kom ik nog op de eerste plaats”

 

Toelichting

Helen Palmer heeft in haar “Handboek Enneagram” helder de probleemgebieden beschreven die in relaties kunnen voorkomen tussen bepaalde typen. Op deze pagina is hiervan een beknopte weergave te lezen.

De informatie over de onderlinge relaties van de negen enneagramtypen is tot stand gekomen op basis van panelinterviews. Typen categoriseren aan de hand van criteria als ‘passen goed bij elkaar’ of ‘passen niet goed bij elkaar’ is niet mogelijk. Elk type dat is uitgegroeid tot een persoon die psychisch volwassen is, is in feite ‘de meest geschikte kandidaat’ voor een intieme relatie. De interactiepatronen die in de relaties beschreven worden, hebben niets te maken met de ‘chemie’ die uiteindelijk het succes bepaalt of de wederzijdse aantrekkingskracht. Het geeft echter wel zeer nauwkeurig de probleemgebieden aan die onvermijdelijk in elke relatie voorkomen. Om goed met elkaar om te kunnen gaan is het zinvol als beide typen tegelijkertijd werken aan hun eigen aandeel van een gemeenschappelijk probleem. Drieen kunnen bijvoorbeeld een verandering in gang zetten door minder werkzaamheden te plannen. Op hetzelfde moment kan hun partner leren het feit te accepteren dat het hart van de Drie in zijn of haar werk ligt.

Bron: Handboek Enneagram, Helen Palmer

Laat wat je gegeven is tot bloei komen en zich op steeds grotere diepten ontvouwen

- Sogyal Rinpoche