Relaties

Welke typen hebben een goede verstandhouding? Hoe zit het met de relatie tussen twee personen?

Eerste persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tweede persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Een (echt)paar van de Helper en de Vredestichter

De partners van dit (echt)paar kunnen op elkaar lijken. Beiden gaan op in de agenda’s van anderen. Beiden nemen de emoties van hun partner over. Beiden zijn gericht op het bevredigen van behoeften van anderen. Hoewel beide typen emotioneel met anderen versmelten, doen ze dat ieder vanuit een ander motief: Negens zoeken een levensdoel en vinden dat via een partner. Tweeën krijgen hun identiteit via anderen. Omdat beide typen emotioneel versmelten, kunnen ze zich op een non-verbaal niveau diep met elkaar verbonden voelen. Echter, als de Twee zich onmisbaar gaat voelen bij de Negen en de Negen zich gecontroleerd voelt, kan dit echtpaar in een crisis raken. Door gebrek aan initiatief van de Negen kan de Twee afgewezen voelen en nog meer aandacht vragen. De Negen kan zich terugtrekken in een koppige stilte.

Toelichting

Helen Palmer heeft in haar “Handboek Enneagram” helder de probleemgebieden beschreven die in relaties kunnen voorkomen tussen bepaalde typen. Op deze pagina is hiervan een beknopte weergave te lezen.

De informatie over de onderlinge relaties van de negen enneagramtypen is tot stand gekomen op basis van panelinterviews. Typen categoriseren aan de hand van criteria als ‘passen goed bij elkaar’ of ‘passen niet goed bij elkaar’ is niet mogelijk. Elk type dat is uitgegroeid tot een persoon die psychisch volwassen is, is in feite ‘de meest geschikte kandidaat’ voor een intieme relatie. De interactiepatronen die in de relaties beschreven worden, hebben niets te maken met de ‘chemie’ die uiteindelijk het succes bepaalt of de wederzijdse aantrekkingskracht. Het geeft echter wel zeer nauwkeurig de probleemgebieden aan die onvermijdelijk in elke relatie voorkomen. Om goed met elkaar om te kunnen gaan is het zinvol als beide typen tegelijkertijd werken aan hun eigen aandeel van een gemeenschappelijk probleem. Drieen kunnen bijvoorbeeld een verandering in gang zetten door minder werkzaamheden te plannen. Op hetzelfde moment kan hun partner leren het feit te accepteren dat het hart van de Drie in zijn of haar werk ligt.

Bron: Handboek Enneagram, Helen Palmer

Sta je tot je 40ste te duwen tegen de deur van het leven, blijkt hij naar binnen open te gaan.

- André Lamerus