Relaties

Welke typen hebben een goede verstandhouding? Hoe zit het met de relatie tussen twee personen?

Eerste persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tweede persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Een (echt)paar van de Helper en de Enthousiasteling

Dit kan een (echt)paar zijn dat op de klassieke manier plezier maakt met elkaar. Helpers willen Enthousiastelingen helpen hun plannen te realiseren. Ze zullen het enthousiasme delen dat Zevens in de relatie inbrengen. In het emotionele leven van dit (echt)paar neemt de visie van de Zeven vaak een centrale plaats in. De twee typen delen de hoop op een zonnige toekomst.
Dit echtpaar kan zich verliezen in optimisme. Zowel de Twee als de Zeven heeft brede interessen. Tweeën vanwege hun ‘vele ikken’ en Zevens vanwege hun veelzijdige ideeën. De Helper zal zich richten op de potentiële talenten van de Zeven, maar merkt ook de verborgen pijn van de Zeven op. De Twee kan meer aandacht willen dan de Zeven kan geven. De Zeven kan de Twee als een emotioneel blok aan het been ervaren en de Twee de Zeven als een oppervlakkig ‘lichtgewicht’.

Toelichting

Helen Palmer heeft in haar “Handboek Enneagram” helder de probleemgebieden beschreven die in relaties kunnen voorkomen tussen bepaalde typen. Op deze pagina is hiervan een beknopte weergave te lezen.

De informatie over de onderlinge relaties van de negen enneagramtypen is tot stand gekomen op basis van panelinterviews. Typen categoriseren aan de hand van criteria als ‘passen goed bij elkaar’ of ‘passen niet goed bij elkaar’ is niet mogelijk. Elk type dat is uitgegroeid tot een persoon die psychisch volwassen is, is in feite ‘de meest geschikte kandidaat’ voor een intieme relatie. De interactiepatronen die in de relaties beschreven worden, hebben niets te maken met de ‘chemie’ die uiteindelijk het succes bepaalt of de wederzijdse aantrekkingskracht. Het geeft echter wel zeer nauwkeurig de probleemgebieden aan die onvermijdelijk in elke relatie voorkomen. Om goed met elkaar om te kunnen gaan is het zinvol als beide typen tegelijkertijd werken aan hun eigen aandeel van een gemeenschappelijk probleem. Drieen kunnen bijvoorbeeld een verandering in gang zetten door minder werkzaamheden te plannen. Op hetzelfde moment kan hun partner leren het feit te accepteren dat het hart van de Drie in zijn of haar werk ligt.

Bron: Handboek Enneagram, Helen Palmer

Als je enige gereedschap een hamer is, ziet elk probleem eruit als een spijker.

- Abraham Maslow