Relaties

Welke typen hebben een goede verstandhouding? Hoe zit het met de relatie tussen twee personen?

Eerste persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tweede persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Een (echt)paar van de Helper en de Loyalist

Een typische interactie tussen de partners van dit (echt)paar is de Twee die de Zes aanmoedigt zijn of haar angst voor intimiteit te doorbreken. De twijfel van de Zes kan een katalysator worden voor de Helper, die obstakels in een relatie graag wil overwinnen. De eerste aantrekkingskracht van dit (echt)paar is gebaseerd op de hulp die de Twee aan de weifelachtige Zes biedt. De Zes zal zich onder al deze aandacht veilig gaan voelen. Als Zessen het gevoel hebben te moeten presteren, zullen ze hiertegen rebelleren. Vanuit de frustratie dat de verwachte effecten niet optreden, zal de Twee kritisch worden ten opzichte van de Loyalist. Om een doel te bereiken kunnen Loyalisten stappen heen maar ook weer stappen terug doen, en dit irriteert de Twee.
Als de Zes in staat is zijn of haar persoonlijke doelen te scheiden van de doelen die de Twee nastreeft en deze persoonlijke doelen tot een prioriteit maakt, kan het wederzijds wantrouwen verminderen. De Zes kan leren de eerlijk bedoelde genegenheid van de Twee te accepteren in plaats van deze natuurlijke warmte als vleierij af te doen.

Toelichting

Helen Palmer heeft in haar “Handboek Enneagram” helder de probleemgebieden beschreven die in relaties kunnen voorkomen tussen bepaalde typen. Op deze pagina is hiervan een beknopte weergave te lezen.

De informatie over de onderlinge relaties van de negen enneagramtypen is tot stand gekomen op basis van panelinterviews. Typen categoriseren aan de hand van criteria als ‘passen goed bij elkaar’ of ‘passen niet goed bij elkaar’ is niet mogelijk. Elk type dat is uitgegroeid tot een persoon die psychisch volwassen is, is in feite ‘de meest geschikte kandidaat’ voor een intieme relatie. De interactiepatronen die in de relaties beschreven worden, hebben niets te maken met de ‘chemie’ die uiteindelijk het succes bepaalt of de wederzijdse aantrekkingskracht. Het geeft echter wel zeer nauwkeurig de probleemgebieden aan die onvermijdelijk in elke relatie voorkomen. Om goed met elkaar om te kunnen gaan is het zinvol als beide typen tegelijkertijd werken aan hun eigen aandeel van een gemeenschappelijk probleem. Drieen kunnen bijvoorbeeld een verandering in gang zetten door minder werkzaamheden te plannen. Op hetzelfde moment kan hun partner leren het feit te accepteren dat het hart van de Drie in zijn of haar werk ligt.

Bron: Handboek Enneagram, Helen Palmer