Relaties

Welke typen hebben een goede verstandhouding? Hoe zit het met de relatie tussen twee personen?

Eerste persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tweede persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Een (echt)paar van de Bereiker en de Leider

Dit is ook een (echt)paar voor de lijst van ‘gevaarlijke’ koppels. Beide typen zijn gewend de actieve partner te zijn in de relatie. Achten willen anderen beschermen, en Drieën willen dingen voor elkaar krijgen. Achten nemen de controle over en ontkennen hun ‘zachte’ kanten, terwijl Drieën hard werken om niet te voelen. Beide typen streven naar persoonlijke macht, maar geen van beiden heeft ervaring met de macht die emotionele overgave met zich meebrengt. Pas als een van beiden faalt, zal er een doorbraak in de relatie plaatsvinden. Dit (echt)paar houdt ervan activiteiten te ondernemen, maar het gebied van ‘voelen en zijn’ is nieuw voor hen.

Toelichting

Helen Palmer heeft in haar “Handboek Enneagram” helder de probleemgebieden beschreven die in relaties kunnen voorkomen tussen bepaalde typen. Op deze pagina is hiervan een beknopte weergave te lezen.

De informatie over de onderlinge relaties van de negen enneagramtypen is tot stand gekomen op basis van panelinterviews. Typen categoriseren aan de hand van criteria als ‘passen goed bij elkaar’ of ‘passen niet goed bij elkaar’ is niet mogelijk. Elk type dat is uitgegroeid tot een persoon die psychisch volwassen is, is in feite ‘de meest geschikte kandidaat’ voor een intieme relatie. De interactiepatronen die in de relaties beschreven worden, hebben niets te maken met de ‘chemie’ die uiteindelijk het succes bepaalt of de wederzijdse aantrekkingskracht. Het geeft echter wel zeer nauwkeurig de probleemgebieden aan die onvermijdelijk in elke relatie voorkomen. Om goed met elkaar om te kunnen gaan is het zinvol als beide typen tegelijkertijd werken aan hun eigen aandeel van een gemeenschappelijk probleem. Drieen kunnen bijvoorbeeld een verandering in gang zetten door minder werkzaamheden te plannen. Op hetzelfde moment kan hun partner leren het feit te accepteren dat het hart van de Drie in zijn of haar werk ligt.

Bron: Handboek Enneagram, Helen Palmer