Relaties

Welke typen hebben een goede verstandhouding? Hoe zit het met de relatie tussen twee personen?

Eerste persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tweede persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Een (echt)paar van de Enthousiasteling en de Leider

In deze relatie is gewoonlijk een overvloed aan energie aanwezig. Daarom kunnen lust (de passie van de Acht) en onmatigheid (de passie van de Zeven) samenkomen onder de noemer: ‘honger naar plezier’. Dit (echt)paar brengt een energie voort die zich goed leent voor creatief amusement, een goed seksleven en avontuur. Beide typen spelen het spel graag hard en hebben weinig last van schuldgevoelens. Ze leggen rekenschap af tegenover zichzelf in plaats van tegenover anderen. Beide typen hebben een hekel aan het woord ‘moeten’.
Beiden willen onafhankelijk zijn.

Toelichting

Helen Palmer heeft in haar “Handboek Enneagram” helder de probleemgebieden beschreven die in relaties kunnen voorkomen tussen bepaalde typen. Op deze pagina is hiervan een beknopte weergave te lezen.

De informatie over de onderlinge relaties van de negen enneagramtypen is tot stand gekomen op basis van panelinterviews. Typen categoriseren aan de hand van criteria als ‘passen goed bij elkaar’ of ‘passen niet goed bij elkaar’ is niet mogelijk. Elk type dat is uitgegroeid tot een persoon die psychisch volwassen is, is in feite ‘de meest geschikte kandidaat’ voor een intieme relatie. De interactiepatronen die in de relaties beschreven worden, hebben niets te maken met de ‘chemie’ die uiteindelijk het succes bepaalt of de wederzijdse aantrekkingskracht. Het geeft echter wel zeer nauwkeurig de probleemgebieden aan die onvermijdelijk in elke relatie voorkomen. Om goed met elkaar om te kunnen gaan is het zinvol als beide typen tegelijkertijd werken aan hun eigen aandeel van een gemeenschappelijk probleem. Drieen kunnen bijvoorbeeld een verandering in gang zetten door minder werkzaamheden te plannen. Op hetzelfde moment kan hun partner leren het feit te accepteren dat het hart van de Drie in zijn of haar werk ligt.

Bron: Handboek Enneagram, Helen Palmer

Stel jezelf, en alleen jezelf één vraag: heeft dit pad een hart?

- Carlos Castaneda