Relaties

Welke typen hebben een goede verstandhouding? Hoe zit het met de relatie tussen twee personen?

Eerste persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tweede persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Een (echt)paar van de Loyalist en de Leider

Achten voelen zich zeker als ze de leiding hebben en bescherming geven, en dit sluit mooi aan bij de onzekerheid van de Zes. Dit zelfvertrouwen van Achten kan bevrijdend zijn voor Zessen, die de neiging hebben in hun schulp te kruipen en zich schuldig te voelen als ze plezier ervaren.
Dit (echt)paar ervaart eerder een ontmoeting van lichaam en geest dan een romantisch gevoel. Voor beide typen, die de wereld als gevaarlijk zien, kan romantiek ‘gemaakt’ overkomen. Intimiteit wordt getoond via fysiek contact en het uitwisselen van gedachten. Achten willen beschermen en Zessen willen bescherming. Het beeld van de Zes over de Acht kan snel omslaan van de Acht als beschermer naar de Acht als bullebak. De Acht kan de Zes als angsthaas gaan zien. Zessen willen constant gerust gesteld worden in de ogen van de Achten, die hun eigen zwakheid ontkennen. Achten zijn bijzonder ongeduldig ten opzichte van twijfel. Voor de Acht is dat een teken van zowel zwakte als onoprechtheid. De Acht kan de ergste dingen gaan zeggen om de waarheid van te dwingen of om de relatie nieuwe kracht te geven. De loyalist voelt zich met zijn rug tegen de muur staan. Een strijd om de macht ontstaat.

Toelichting

Helen Palmer heeft in haar “Handboek Enneagram” helder de probleemgebieden beschreven die in relaties kunnen voorkomen tussen bepaalde typen. Op deze pagina is hiervan een beknopte weergave te lezen.

De informatie over de onderlinge relaties van de negen enneagramtypen is tot stand gekomen op basis van panelinterviews. Typen categoriseren aan de hand van criteria als ‘passen goed bij elkaar’ of ‘passen niet goed bij elkaar’ is niet mogelijk. Elk type dat is uitgegroeid tot een persoon die psychisch volwassen is, is in feite ‘de meest geschikte kandidaat’ voor een intieme relatie. De interactiepatronen die in de relaties beschreven worden, hebben niets te maken met de ‘chemie’ die uiteindelijk het succes bepaalt of de wederzijdse aantrekkingskracht. Het geeft echter wel zeer nauwkeurig de probleemgebieden aan die onvermijdelijk in elke relatie voorkomen. Om goed met elkaar om te kunnen gaan is het zinvol als beide typen tegelijkertijd werken aan hun eigen aandeel van een gemeenschappelijk probleem. Drieen kunnen bijvoorbeeld een verandering in gang zetten door minder werkzaamheden te plannen. Op hetzelfde moment kan hun partner leren het feit te accepteren dat het hart van de Drie in zijn of haar werk ligt.

Bron: Handboek Enneagram, Helen Palmer