Relaties

Welke typen hebben een goede verstandhouding? Hoe zit het met de relatie tussen twee personen?

Eerste persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tweede persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Een (echt)paar van de Bereiker en de Onderzoeker

Voor Bereikers, wiens zelfbeeld afhankelijk is van de erkenning voor hun prestaties, is een introvert type dat tijd voor zichzelf nodig heeft een uitdaging. Bereikers tonen hun genegenheid door tijd en energie in een relatie te steken. Ze komen hiermee aan de behoeften van de teruggetrokken Vijf tegemoet.
Onderzoekers tonen hun beschikbaarheid op non-verbale wijze, door informatie over zichzelf te verstrekken, door energie te investeren in het huishouden en door hun persoonlijke aanwezigheid. Non-verbaal contact lijkt bij dit (echt)paar te werken. Als ze zich tot elkaar aangetrokken voelen gaan Drieën verder tenzij ze tegengehouden worden en stellen Vijven zich beschikbaar door aanwezig te zijn.

Toelichting

Helen Palmer heeft in haar “Handboek Enneagram” helder de probleemgebieden beschreven die in relaties kunnen voorkomen tussen bepaalde typen. Op deze pagina is hiervan een beknopte weergave te lezen.

De informatie over de onderlinge relaties van de negen enneagramtypen is tot stand gekomen op basis van panelinterviews. Typen categoriseren aan de hand van criteria als ‘passen goed bij elkaar’ of ‘passen niet goed bij elkaar’ is niet mogelijk. Elk type dat is uitgegroeid tot een persoon die psychisch volwassen is, is in feite ‘de meest geschikte kandidaat’ voor een intieme relatie. De interactiepatronen die in de relaties beschreven worden, hebben niets te maken met de ‘chemie’ die uiteindelijk het succes bepaalt of de wederzijdse aantrekkingskracht. Het geeft echter wel zeer nauwkeurig de probleemgebieden aan die onvermijdelijk in elke relatie voorkomen. Om goed met elkaar om te kunnen gaan is het zinvol als beide typen tegelijkertijd werken aan hun eigen aandeel van een gemeenschappelijk probleem. Drieen kunnen bijvoorbeeld een verandering in gang zetten door minder werkzaamheden te plannen. Op hetzelfde moment kan hun partner leren het feit te accepteren dat het hart van de Drie in zijn of haar werk ligt.

Bron: Handboek Enneagram, Helen Palmer