Relaties

Welke typen hebben een goede verstandhouding? Hoe zit het met de relatie tussen twee personen?

Eerste persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tweede persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Een (echt)paar van de Hervormer en de Onderzoeker

Dit (echt)paar kan op het eerste gezicht overeenkomsten vertonen. Beiden zijn sterk onafhankelijk. Beiden werken graag alleen. En beiden willen controle houden over hun emoties. Deze relatie zal eerder pragmatisch dan romantisch zijn. De nadruk zal liggen op het levensonderhoud, de praktische bezigheden en een goed georganiseerd gezinsleven. Vijven geven soms weinig uiting aan hun genegenheid. Een dergelijk gebrek aan informatie kan bij Enen onzekerheid en angst oproepen. Hervormers hebben de neiging zwijgen als een veroordeling uit te leggen. De Een en de Vijf willen geen van beiden kwaad worden, dus worden belangrijke onderwerpen verwaarloosd.

Toelichting

Helen Palmer heeft in haar “Handboek Enneagram” helder de probleemgebieden beschreven die in relaties kunnen voorkomen tussen bepaalde typen. Op deze pagina is hiervan een beknopte weergave te lezen.

De informatie over de onderlinge relaties van de negen enneagramtypen is tot stand gekomen op basis van panelinterviews. Typen categoriseren aan de hand van criteria als ‘passen goed bij elkaar’ of ‘passen niet goed bij elkaar’ is niet mogelijk. Elk type dat is uitgegroeid tot een persoon die psychisch volwassen is, is in feite ‘de meest geschikte kandidaat’ voor een intieme relatie. De interactiepatronen die in de relaties beschreven worden, hebben niets te maken met de ‘chemie’ die uiteindelijk het succes bepaalt of de wederzijdse aantrekkingskracht. Het geeft echter wel zeer nauwkeurig de probleemgebieden aan die onvermijdelijk in elke relatie voorkomen. Om goed met elkaar om te kunnen gaan is het zinvol als beide typen tegelijkertijd werken aan hun eigen aandeel van een gemeenschappelijk probleem. Drieen kunnen bijvoorbeeld een verandering in gang zetten door minder werkzaamheden te plannen. Op hetzelfde moment kan hun partner leren het feit te accepteren dat het hart van de Drie in zijn of haar werk ligt.

Bron: Handboek Enneagram, Helen Palmer

Als je enige gereedschap een hamer is, ziet elk probleem eruit als een spijker.

- Abraham Maslow