Relaties

Welke typen hebben een goede verstandhouding? Hoe zit het met de relatie tussen twee personen?

Eerste persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tweede persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Een (echt)paar van de Bereiker en de Loyalist

Dit (echt)paar komen we vaker tegen. Het succes van deze combinatie hangt af van de mate waarin de spanning tussen het willen presteren en de angst om te presteren kan worden opgelost. Drieën voelen zich angstig bij een partner wiens levensvisie bepaald wordt door twijfel. Zessen bestrijden imago en betwijfelen succes, terwijl dit nou juist de aspecten binnen een relatie zijn die de Drie nodig heeft om zich goed te voelen. Drieën kunnen op hun beurt teleurgesteld raken als ze zien hoe de Loyalist keer op keer in de positie van underdog terechtkomt. Als Drieën het leren omgaan met succes gaan zien als een levenstaak die vele interessante aspecten van de Zes zal onthullen, zijn ze de perfecte partners om die onderneming voor de Loyalist succesvol te laten verlopen.

Toelichting

Helen Palmer heeft in haar “Handboek Enneagram” helder de probleemgebieden beschreven die in relaties kunnen voorkomen tussen bepaalde typen. Op deze pagina is hiervan een beknopte weergave te lezen.

De informatie over de onderlinge relaties van de negen enneagramtypen is tot stand gekomen op basis van panelinterviews. Typen categoriseren aan de hand van criteria als ‘passen goed bij elkaar’ of ‘passen niet goed bij elkaar’ is niet mogelijk. Elk type dat is uitgegroeid tot een persoon die psychisch volwassen is, is in feite ‘de meest geschikte kandidaat’ voor een intieme relatie. De interactiepatronen die in de relaties beschreven worden, hebben niets te maken met de ‘chemie’ die uiteindelijk het succes bepaalt of de wederzijdse aantrekkingskracht. Het geeft echter wel zeer nauwkeurig de probleemgebieden aan die onvermijdelijk in elke relatie voorkomen. Om goed met elkaar om te kunnen gaan is het zinvol als beide typen tegelijkertijd werken aan hun eigen aandeel van een gemeenschappelijk probleem. Drieen kunnen bijvoorbeeld een verandering in gang zetten door minder werkzaamheden te plannen. Op hetzelfde moment kan hun partner leren het feit te accepteren dat het hart van de Drie in zijn of haar werk ligt.

Bron: Handboek Enneagram, Helen Palmer