Type 7 vs Type 9

De typen Zeven en Negen zijn beiden conflictvermijdend, hebben moeite om nee te zeggen en willen het de ander naar de zin maken. Beiden zien het positieve, willen opvrolijken en pijn verzachten door middel van grapjes of relativerende opmerkingen. Het verschil is dat de Zeven eigen behoeften niet vergeet, boos kan worden bij beperkingen of kritiek en de Negen boosheid verdooft, eigen behoeften onderdrukt en zich aanpast.