Relaties

Welke typen hebben een goede verstandhouding? Hoe zit het met de relatie tussen twee personen?

Eerste persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tweede persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Een (echt)paar van de Enthousiasteling en de Vredestichter

Enthousiastelingen houden van experimenteren. Ze volgen cursussen, ze zorgen dat ze op de hoogte blijven van gebeurtenissen, en ze voelen zich vaak aangetrokken tot risicovolle plannen. Ze houden het gezinsleven levendig en wrikken vaak de Negen los van zijn of haar gewoontepatronen. Van Negens in enneagram-panels horen we vaak dat ze via de onverzadigbare nieuwsgierigheid van de Zeven een breed scala van interessen ontwikkeld hadden, dat liep van tafeltenniscompetitie tot mystieke ervaringen. Het nemen van beslissingen wordt gecompliceerd door het feit dat Negens woede ontwijken en Zevens pijn vermijden. Beiden zijn vastberaden om conflicten terzijde te schuiven en zullen moeilijke vraagstukken eenvoudigweg negeren.

Toelichting

Helen Palmer heeft in haar “Handboek Enneagram” helder de probleemgebieden beschreven die in relaties kunnen voorkomen tussen bepaalde typen. Op deze pagina is hiervan een beknopte weergave te lezen.

De informatie over de onderlinge relaties van de negen enneagramtypen is tot stand gekomen op basis van panelinterviews. Typen categoriseren aan de hand van criteria als ‘passen goed bij elkaar’ of ‘passen niet goed bij elkaar’ is niet mogelijk. Elk type dat is uitgegroeid tot een persoon die psychisch volwassen is, is in feite ‘de meest geschikte kandidaat’ voor een intieme relatie. De interactiepatronen die in de relaties beschreven worden, hebben niets te maken met de ‘chemie’ die uiteindelijk het succes bepaalt of de wederzijdse aantrekkingskracht. Het geeft echter wel zeer nauwkeurig de probleemgebieden aan die onvermijdelijk in elke relatie voorkomen. Om goed met elkaar om te kunnen gaan is het zinvol als beide typen tegelijkertijd werken aan hun eigen aandeel van een gemeenschappelijk probleem. Drieen kunnen bijvoorbeeld een verandering in gang zetten door minder werkzaamheden te plannen. Op hetzelfde moment kan hun partner leren het feit te accepteren dat het hart van de Drie in zijn of haar werk ligt.

Bron: Handboek Enneagram, Helen Palmer

Stel jezelf, en alleen jezelf één vraag: heeft dit pad een hart?

- Carlos Castaneda