Relaties

Welke typen hebben een goede verstandhouding? Hoe zit het met de relatie tussen twee personen?

Eerste persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tweede persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Een (echt)paar van de Loyalist en de Enthousiasteling

Dit (echt)paar heeft tegenovergestelde opvattingen over hoe hun relatie vorm te geven. Zevens zien onbegrensde mogelijkheden, terwijl Zessen veel verplichtingen ervaren en vinden dat ze hard moeten werken. Het feit dat de Zeven zich tot plezierige omstandigheden aangetrokken voelt is een tegengif voor de twijfel van de Zes. Evenzo zal de Zes, die loyaal is in moeilijke tijden, helend zijn voor de Zeven, die als de dood is voor pijn. Als de Zeven echter met het oog op het verwerven van meer vrijheid de waarheid manipuleert, zullen er moeilijkheden ontstaan.

Toelichting

Helen Palmer heeft in haar “Handboek Enneagram” helder de probleemgebieden beschreven die in relaties kunnen voorkomen tussen bepaalde typen. Op deze pagina is hiervan een beknopte weergave te lezen.

De informatie over de onderlinge relaties van de negen enneagramtypen is tot stand gekomen op basis van panelinterviews. Typen categoriseren aan de hand van criteria als ‘passen goed bij elkaar’ of ‘passen niet goed bij elkaar’ is niet mogelijk. Elk type dat is uitgegroeid tot een persoon die psychisch volwassen is, is in feite ‘de meest geschikte kandidaat’ voor een intieme relatie. De interactiepatronen die in de relaties beschreven worden, hebben niets te maken met de ‘chemie’ die uiteindelijk het succes bepaalt of de wederzijdse aantrekkingskracht. Het geeft echter wel zeer nauwkeurig de probleemgebieden aan die onvermijdelijk in elke relatie voorkomen. Om goed met elkaar om te kunnen gaan is het zinvol als beide typen tegelijkertijd werken aan hun eigen aandeel van een gemeenschappelijk probleem. Drieen kunnen bijvoorbeeld een verandering in gang zetten door minder werkzaamheden te plannen. Op hetzelfde moment kan hun partner leren het feit te accepteren dat het hart van de Drie in zijn of haar werk ligt.

Bron: Handboek Enneagram, Helen Palmer

Met onze gedachten scheppen wij de wereld, zonder onze gedachten ervaren wij de wereld

- Boeddha