Relaties

Welke typen hebben een goede verstandhouding? Hoe zit het met de relatie tussen twee personen?

Eerste persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tweede persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Een (echt)paar van de Hervormer en de Enthousiasteling

Vanuit het gezichtspunt van de Zeven is de duidelijkheid van de Een aantrekkelijk. Zevens bewonderen het feit dat Enen gedisciplineerd zijn, toegewijd aan principekwesties en nauwkeurig uitvoeren waarin ze geloven. Enen zijn praktisch ingesteld. Ze werken hard voor concrete resultaten. Hun concentratie geeft Zevens, met hun steeds verspringende geest, houvast.
Van hun kant voelen Enen zich aangetrokken tot de spontaniteit van de Enthousiasteling. Toch kunnen Hervormers de Enthousiastelingen ook als te vluchtig beoordelen. Enen spannen zich in voor het resultaat en Zevens willen plezier. Zevens proberen problemen te bagatelliseren en Enen willen het onder controle krijgen. Tijdens ruzie wordt de Een rigide en de Zeven ontwijkend.

Toelichting

Helen Palmer heeft in haar “Handboek Enneagram” helder de probleemgebieden beschreven die in relaties kunnen voorkomen tussen bepaalde typen. Op deze pagina is hiervan een beknopte weergave te lezen.

De informatie over de onderlinge relaties van de negen enneagramtypen is tot stand gekomen op basis van panelinterviews. Typen categoriseren aan de hand van criteria als ‘passen goed bij elkaar’ of ‘passen niet goed bij elkaar’ is niet mogelijk. Elk type dat is uitgegroeid tot een persoon die psychisch volwassen is, is in feite ‘de meest geschikte kandidaat’ voor een intieme relatie. De interactiepatronen die in de relaties beschreven worden, hebben niets te maken met de ‘chemie’ die uiteindelijk het succes bepaalt of de wederzijdse aantrekkingskracht. Het geeft echter wel zeer nauwkeurig de probleemgebieden aan die onvermijdelijk in elke relatie voorkomen. Om goed met elkaar om te kunnen gaan is het zinvol als beide typen tegelijkertijd werken aan hun eigen aandeel van een gemeenschappelijk probleem. Drieen kunnen bijvoorbeeld een verandering in gang zetten door minder werkzaamheden te plannen. Op hetzelfde moment kan hun partner leren het feit te accepteren dat het hart van de Drie in zijn of haar werk ligt.

Bron: Handboek Enneagram, Helen Palmer