Relaties

Welke typen hebben een goede verstandhouding? Hoe zit het met de relatie tussen twee personen?

Eerste persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tweede persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Een (echt)paar van de Hervormer en de Romanticus

Over het algemeen is dit een explosieve relatie, die de potentie in zich heeft diep zelfbegrip voort te brengen. Beide typen zien een versie van zichzelf in de ander. De Romanticus geeft vaak uiting aan ‘ongepaste’ emoties, en dit kan de Hervormer beangstigen. Vieren brengen de emotionele behoeften die Enen bij zichzelf onderdrukt hebben tot leven. Als Hervormers hun eigen schaduwkanten bij de Vier in actie zien, deinzen ze vaak terug. In deze relatie worden Enen geÏntroduceerd in een leven van gevoelens in plaats van een leven dat bepaald wordt door te denken over wat goed of fout is.

Toelichting

Helen Palmer heeft in haar “Handboek Enneagram” helder de probleemgebieden beschreven die in relaties kunnen voorkomen tussen bepaalde typen. Op deze pagina is hiervan een beknopte weergave te lezen.

De informatie over de onderlinge relaties van de negen enneagramtypen is tot stand gekomen op basis van panelinterviews. Typen categoriseren aan de hand van criteria als ‘passen goed bij elkaar’ of ‘passen niet goed bij elkaar’ is niet mogelijk. Elk type dat is uitgegroeid tot een persoon die psychisch volwassen is, is in feite ‘de meest geschikte kandidaat’ voor een intieme relatie. De interactiepatronen die in de relaties beschreven worden, hebben niets te maken met de ‘chemie’ die uiteindelijk het succes bepaalt of de wederzijdse aantrekkingskracht. Het geeft echter wel zeer nauwkeurig de probleemgebieden aan die onvermijdelijk in elke relatie voorkomen. Om goed met elkaar om te kunnen gaan is het zinvol als beide typen tegelijkertijd werken aan hun eigen aandeel van een gemeenschappelijk probleem. Drieen kunnen bijvoorbeeld een verandering in gang zetten door minder werkzaamheden te plannen. Op hetzelfde moment kan hun partner leren het feit te accepteren dat het hart van de Drie in zijn of haar werk ligt.

Bron: Handboek Enneagram, Helen Palmer

Stel jezelf, en alleen jezelf één vraag: heeft dit pad een hart?

- Carlos Castaneda