Relaties

Welke typen hebben een goede verstandhouding? Hoe zit het met de relatie tussen twee personen?

Eerste persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tweede persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Een (echt)paar van de Hervormer en de Vredestichter

Deze twee typen kunnen opvallend veel op elkaar lijken. Het zijn de twee woedetypen die hun woede onderdrukken. Ze zijn beiden obsessief: Dit betekent dat ze beslissingen eindeloos overdenken voordat ze in beweging komen. Negens zijn geneigd een beslissing vanuit vele gezichtspunten te bekijken, en Enen zijn bang om fouten te maken. Het spreekt dus vanzelf dat belangrijke beslissingen niet snel genomen worden.
Vredestichters zijn gewoonlijk instemmend en accepterend. Deze houding vermindert de angst van Enen om niet goed genoeg te zijn. Op hun beurt halen Negens richtlijnen voor hun gedrag uit de ‘juiste’ levensvisie van de Hervormer.

Toelichting

Helen Palmer heeft in haar “Handboek Enneagram” helder de probleemgebieden beschreven die in relaties kunnen voorkomen tussen bepaalde typen. Op deze pagina is hiervan een beknopte weergave te lezen.

De informatie over de onderlinge relaties van de negen enneagramtypen is tot stand gekomen op basis van panelinterviews. Typen categoriseren aan de hand van criteria als ‘passen goed bij elkaar’ of ‘passen niet goed bij elkaar’ is niet mogelijk. Elk type dat is uitgegroeid tot een persoon die psychisch volwassen is, is in feite ‘de meest geschikte kandidaat’ voor een intieme relatie. De interactiepatronen die in de relaties beschreven worden, hebben niets te maken met de ‘chemie’ die uiteindelijk het succes bepaalt of de wederzijdse aantrekkingskracht. Het geeft echter wel zeer nauwkeurig de probleemgebieden aan die onvermijdelijk in elke relatie voorkomen. Om goed met elkaar om te kunnen gaan is het zinvol als beide typen tegelijkertijd werken aan hun eigen aandeel van een gemeenschappelijk probleem. Drieen kunnen bijvoorbeeld een verandering in gang zetten door minder werkzaamheden te plannen. Op hetzelfde moment kan hun partner leren het feit te accepteren dat het hart van de Drie in zijn of haar werk ligt.

Bron: Handboek Enneagram, Helen Palmer

Laat wat je gegeven is tot bloei komen en zich op steeds grotere diepten ontvouwen

- Sogyal Rinpoche