Relaties

Welke typen hebben een goede verstandhouding? Hoe zit het met de relatie tussen twee personen?

Eerste persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tweede persoon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Een (echt)paar van de Hervormer en de Loyalist

Dit (echt)paar voelt zich in eerste instantie vaak tot elkaar aangetrokken vanwege een gemeenschappelijke visie die veel inspanning vereist om verwezenlijkt te worden. Het (echt)paar is met elkaar verbonden via het leveren van inspanningen en hun overeenkomstige idealen. Zowel de Een als de Zes heeft de neiging negatief te denken. Enen zijn gepreoccupeerd met fouten, en Zessen zijn twijfelaars. Enen zijn bang fouten te maken en Zessen twijfelen aan succes. Hierdoor kunnen beide typen hun gevoelens en gedachten op elkaar projecteren en ‘verlamd’raken in hun gevoelens. Irritatie kan in woede overgaan zonder waarschuwing.

Toelichting

Helen Palmer heeft in haar “Handboek Enneagram” helder de probleemgebieden beschreven die in relaties kunnen voorkomen tussen bepaalde typen. Op deze pagina is hiervan een beknopte weergave te lezen.

De informatie over de onderlinge relaties van de negen enneagramtypen is tot stand gekomen op basis van panelinterviews. Typen categoriseren aan de hand van criteria als ‘passen goed bij elkaar’ of ‘passen niet goed bij elkaar’ is niet mogelijk. Elk type dat is uitgegroeid tot een persoon die psychisch volwassen is, is in feite ‘de meest geschikte kandidaat’ voor een intieme relatie. De interactiepatronen die in de relaties beschreven worden, hebben niets te maken met de ‘chemie’ die uiteindelijk het succes bepaalt of de wederzijdse aantrekkingskracht. Het geeft echter wel zeer nauwkeurig de probleemgebieden aan die onvermijdelijk in elke relatie voorkomen. Om goed met elkaar om te kunnen gaan is het zinvol als beide typen tegelijkertijd werken aan hun eigen aandeel van een gemeenschappelijk probleem. Drieen kunnen bijvoorbeeld een verandering in gang zetten door minder werkzaamheden te plannen. Op hetzelfde moment kan hun partner leren het feit te accepteren dat het hart van de Drie in zijn of haar werk ligt.

Bron: Handboek Enneagram, Helen Palmer

Sta je tot je 40ste te duwen tegen de deur van het leven, blijkt hij naar binnen open te gaan.

- André Lamerus