Type 1 vs Type 2

Verschil tussen type 1 en type 2

De typen Een en Twee kunnen allebei hoge normen en waarden hebben. Daardoor kunnen zij allebei perfectionistisch en kritisch zijn én anderen willen helpen. Het verschil is dat het perfectionisme en criticisme van de Een voortkomt uit een ethisch normbesef (dit hoort niet, zo moet het of dit is niet correct) en bij de Twee het meer te maken heeft met de eis helpend en zorgend te moeten zijn. De Twee weet daardoor ‘wat goed is voor de ander’ en is vooral kritisch over het contact en of hij wel voldoende heeft gedaan voor de ander. Ofwel: meer kritisch over zijn ‘identiteit’ dan over het ‘goed of perfect’ genoeg hebben gedaan. Wanneer een type Twee een kritische ouder heeft gehad, dan kan hij ook uitermate kritisch zijn naar anderen en lijken op een Type Een.